• Vragen? Bel ons: 088 55 66 770

  • Nu geopend (tot 21:00)
  • Jacqueline, Manager Klantenservice

Direct persoonlijk advies?

Duurzame energie in Nederland

Duurzame energie is een term voor energie in verschillende vormen; hernieuwbare energie, schone energie, groene stroom, alternatieve energie. Met duurzame energie is het mogelijk om elektriciteit en warmte op te wekken. Er zijn veel oplossingen om milieubewust om te gaan met energie en onze leefomgeving te sparen. We leggen u graag uit wat wij de beste oplossingen vinden.

Duurzame energie - Samen voor een duurzame toekomst | EnergieWonen

Duurzame energie; een noodzaak voor de toekomst

Echt duurzaam is energie pas als de mensheid onbeperkt beschikt over bruikbare energie. Door ons nu bezig te houden met de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie maken we de wereld mooier voor toekomstige generaties, doordat zij zich geen zorgen meer maken over energie en fossiele brandstoffen.

Overstappen op schone energie

Het is een feit dat we niet onbeperkt meer kunnen beschikken over fossiele brandstoffen (oliƫn, de steenkoolcentrales, aardgas, de kerncentrales). Met ons huidige gebruik kunnen we daar nog ruim 200 jaar op rekenen. Er is dus een grote noodzaak om alternatieve manieren voor energieopwekking te verkennen. Het is nu de tijd om duurzaam te gaan leven en om steeds meer een duurzame vorm van energie te gaan gebruiken. Nu maakt slechts 7% van de huishoudens in Nederland een verschil door te vertrouwen op hernieuwbare energie.

Voordelen van duurzame energie

  • Positieve invloed op het behoud van het milieu. Minder vervuiling van de aarde dan bij gebruik van fossiele brandstoffen.
  • Lagere kosten voor uw energieverbruik. Zonnepanelen leveren de stroom voor uw huishouden.
  • Meer duurzame energie betekent minder verbruik van beperkt beschikbare fossiele brandstoffen.
  • Zelf energie opwekken maakt u onafhankelijk van energieleveranciers.
  • Minimale uitstoot van stoffen die slecht zijn voor onze gezondheid.

Duurzame energie in Nederland

Vanaf 1973 zoeken we in Nederland naar alternatieven voor het opwekken van engergie. Niet langer gebruikmaken van fossiele brandstoffen, maar juist kiezen voor bronnen die duurzame energie opleveren, zoals zon, wind en water. Dat is waar we naartoe willen. Een volgende stap is het ontdekken van energie door biomassa, aardwarmte en bodemwarmte.

Is duurzame energie wel zo duurzaam?

Vooral over het opwekken van energie uit biomassa en aardwarmte bestaat nogal wat discussie. Die discussie gaat vooral over de herkomst van biomassa en de verwerking ervan. Maar ook over de kosten voor het ophalen van aardwarmte, die aanzienlijk hoger zijn dan de opbrengst. Deze weerstand bestaat echter niet bij zonnepanelen. Zonne-energie is van de schoonste soort. De overheid stimuleert vanwege deze reden dan ook het plaatsen van zonnepanelen o.a. door subsidieregelingen.

Subsidiesregelingen voor financiering

Ook in 2016 stelt de Rijksoverheid subsidie beschikbaar, de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. Met deze subsidie moet het mogelijk zijn om de aanschafkosten van de hernieuwde energie te compenseren met de prijs van fossiele energie. Dat maakt het logischerwijs aantrekkelijker om te kiezen voor zonnepanelen, en dus voor minder gebruik van fossiele brandstoffen. De reguliere energieleveranciers krijgen steeds meer serieuze concurrentie.