• Vragen? Bel ons: 088 55 66 770

  • Nu geopend (tot 21:00)
  • Jacqueline, Manager Klantenservice

Direct persoonlijk advies?

Garantie op zonnepanelen

Garantie op zonnepanelen | EnergieWonenEnergieWonen verstrekt na iedere installatie een garantiedocument. U ziet precies hoeveel garantie u op ieder onderdeel van uw zonnesysteem krijgt. Zo weet u exact waar u op kunt rekenen.

EnergieWonen is ook aangesloten bij SGZE (Stichting GarantieFonds ZonneEnergie). Deze stichting verzekert u van de volgende zaken:

a) Aanbetalingsgarantie
Indien het onverwacht voorkomt dat u een aanbetaling heeft gedaan en EnergieWonen haar verplichting niet kan nakomen, dan is uw aanbetaling gegarandeerd door de SGZE met een maximum van € 3.000,-.

b) Fabrieksgarantie
Indien EnergieWonen op enig moment ophoudt te bestaan, dan kunt u voor de fabrieksgarantie een beroep doen op de SGZE. Zij zullen voor u de garantieclaim indienen en afhandelen.

c) Geschillencommissie
Heeft u een verschil van mening met EnergieWonen en kunnen wij dat niet naar tevredenheid oplossen? Dan kunt u zich richten tot de geschillencommissie van de SGZE. Zij nemen uw dossier in behandeling en doen, na onderzoek, een bindende uitspraak.

Het lidmaatschap van de SGZE biedt maximale zekerheid aan u als consument. Uw belangen worden behartigd en het geeft u een gerust gevoel over uw investering. Uw systeem moet immers jarenlang probleemloos uw energie produceren.