• Vragen? Bel ons: 088 55 66 770

 • Nu geopend (tot 21:00)
 • Jacqueline, Manager Klantenservice

Direct persoonlijk advies?

KvINL

Kwaliteit voor installaties in nederland - Energiewonen

Kwaliteit en Erkenning in de Installatiesector. Om een hoge kwaliteit van diensten, dienstverlening, processen binnen de sector maar ook van de producten te kunnen garanderen werken aanbieders, opdrachtgevers en overheden samen om dit te waarborgen. Door de fusie van KBI (Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector) en SEI (Stichting Erkenning Installatiebedrijven) in januari 2014 heeft de installatiesector voor hun kwaliteitslabels vanaf dat moment één loket. ‘Kwaliteit voor Installaties Nederland’ wordt in het leven geroepen.

Voorkomen is beter dan genezen

Waar wordt op gelet bij de installatie? Velen kunnen u hierop geen antwoord geven. Daarom is EnergieWonen KvINL erkend en gecertificeerd. Elders komen vaak installatiefouten voor. Zonder vastgestelde processen en adequaat opgeleid personeel komt dit vaak voor. Maar het is beter om installatiefouten te voorkomen, uiteindelijk leidt dit namelijk tot een hoger rendement. Diploma’s om onderscheid te bieden tussen de professional en de amateur zijn er niet. Daarom zijn wij KvINL erkend, zo heeft u zekerheid dat de installatie van uw zonnepanelen van hoge kwaliteit is en veilig geïnstalleerd wordt.

Met een gecertificeerd product, proces, systeem of dienst krijgen opdrachtgevers en afnemers zekerheid van kwaliteit. Dit alles met de gewenste kwaliteit tegen een goede prijs. EnergieWonen heeft gestructureerd werken en beheersing van bedrijfsprocessen hoog in het vaandel. Ook kunnen wij aantoonbaar maken dat wij ieder risico kunnen voorzien; zowel voor u als het personeel. U kunt rekenen op maximale inspanning voor veiligheid en kwaliteit van onze installateurs om risico’s tot een minimum te beperken.

Waar kunt u op rekenen?

Onze SEI-erkende installateurs:

 • Zijn goed opgeleid, hebben de vereiste diploma’s en houden vakkennis bij
 • Hebben de kennis en ervaring in huis voor deskundig advies
 • Werken veilig volgens de normen, levert installatiewerk van kwaliteit en onderhoud uw installatie
 • Werken met de juiste apparatuur en instrumenten
 • Werken volgens de actuele wet- en regelgeving
 • Zijn op de hoogte van alle nieuwste ontwikkelingen binnen de sector
 • Wordt periodiek getoetst door de KvINL

Kwaliteitsgarantie met KvINL

EnergieWonen heeft als partij in de installatiesector dit kwaliteitslabel en de certificaten om voor u hoge kwaliteit van onze service, diensten, en producten te kunnen garanderen. KvINL is als onafhankelijke organisatie eigen erkenningsregelingen vastgesteld waaraan EnergieWonen voldoet. Bij het Centraal College van Deskundigen in Rotterdam. In samenwerking met ISSO; het kennisinstituut voor de installatiesector, UNETO-VNI; de brancheorganisatie en het OTIB; Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Technische InstallatieBedrijf worden alle erkenningen, certificaatregelingen en documenten die onder naam van de KBI en SEI uitgegeven.

Waar zorgt KvINL voor?

 • Alle SEI en KBI activiteiten zijn onder 1 dak te vinden door de fusie.
 • Installatiebedrijven hebben één loket voor de erkenningen en certificeringen.
 • KvINL beheert en stelt de erkenningen en certificeringen zelf vast.
 • Maakt opdrachtgevers wegwijs in de kwaliteitssystemen
 • KvINL werkt samen om de kwaliteit van installatie, producten en installateurs te waarborgen

Keurmerk zonnepanelen KvINL - EnergieWonen

Door het kwaliteitslabel van de KvINL kunnen wij aantonen dat het installatiewerk deskundig en veilig wordt uitgevoerd. EnergieWonen hecht veel belang aan kwaliteit van de werkprocessen en aan onze hoogstaande kwaliteit van het installatiewerk. Onze installateurs hebben kennis van het werk, worden overeenkomstig met de kwaliteit van het installatiewerk opgeleid, en worden periodiek getoetst op vakbekwaamheid. Zowel onze installateurs als ons eindproduct wordt continu gecontroleerd op kwaliteit, efficiëntie en vakbekwaamheid.

Zekerheid in kwaliteit

Onze erkenning bied voor u transparantie op het gebied van kwalificaties. Doordat de kwaliteit gewaarborgd wordt door een onafhankelijke partij kunnen wij ‘Perfectie in Zonnepanelen’ voor u garanderen. Door de fusie van SEI en KBI kan KvINL zijn er duidelijke eenduidige kwaliteitsverklaringen en keurmerken waaraan wij voldoen. Uw SEI-erkende installateur staat vermeld in KvINL omdat wij kunnen aantonen dat we beschikken over voldoende vakbekwaamheid en een gezonde motivatie om het installatiewerk naar behoren uit te voeren.

Wat betekend dit voor u? Dit betekend dat u als consument zekerheid hebt over de kwaliteit van onze producten, de installatie, ons personeel en het gegeven advies.

 

Gratis offerte