• Vragen? Bel ons: 088 55 66 770

  • Nu geopend (tot 21:00)
  • Jacqueline, Manager Klantenservice

Direct persoonlijk advies?

Salderingsregeling zonnepanelen

LAATSTE NIEUWS:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Terugleversubsidie i.p.v. salderen, wat betekent dit?

Minister Wiebes heeft op vrijdag 15 juni 2018 zijn plannen bekend gemaakt voor de vervanging van de salderingsregeling aan de tweede kamer.

Nu is het zo dat alle stroom die u opwekt en niet zelf verbruikt wordt terug geleverd aan het stroomnet. U ontvangt hiervoor niet alleen de kosten van de stroom terug (rond de 8 cent) maar ook de belasting (11 tot 12 cent) over die terug geleverde stroom. Daar wringt een beetje de schoen voor de minister want met de huidige groei van zonnepanelen wordt de salderingsregeling steeds duurder.

Vanaf 2021 komt er een terugleversubsidie die het belastingdeel van de terug geleverde stroom gaat vervangen. U ontvangt dus nog steeds de 8 cent van de stroomkosten van uw energieleverancier terug maar in plaats van 12 cent belasting per kWh over de terug geleverde stroom krijgt u straks nog maar wellicht nog maar 7 cent terug. Tenminste als uw subsidieaanvraag wordt toegekend. Mocht dat overigens niet zo zijn dan kunt u het jaar daarop de subsidie opnieuw aanvragen maar kan het terug te ontvangen subsidiebedrag per kWh natuurlijk lager zijn.

De minister verwacht dat er tot 2030 6 GigaWatt op daken van huishoudens wordt geplaatst (momenteel is ruim 1 GigaWatt geinstalleerd). Hieruit valt op te maken dat er rekening wordt gehouden met een aanhoudende groei en er dus voldoende budget zal zijn.

Voor bestaande bezitters (consumenten die een systeem hebben laten installeren vóór 31-12-2019) van zonnepanelen komt er een soepele overgang zo heeft de minister laten weten (lees: waarschijnlijk voorrang bij de toewijzing van de subsidieaanvraag) omdat die ook moeten kunnen rekenen op een acceptabele terugverdientijd van 7 jaar.

Huidige bezitters van zonnepanelen en mensen die een systeem hebben dat geplaatst is voordat de subsidie ingaat lijken spekkoper in deze huidige wijziging.

De minister heeft toegezegd dat er voor de zomer een uitgebreide toelichting komt hoe de regeling precies wordt uitgewerkt. De solarbranche is vooralsnog blij dat de saldering niet wordt afgeschaft maar er een vervanger is gekomen die de wens om duurzaam te worden volop ondersteund.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Duurzame energie wekt u op met zonnepanelen. Zelf gebruikt u het meeste van deze opgewekte energie. Wanneer er voor u een tekort is aan energie ontvangt u deze van het stroomnet. Maar u kunt ook meer energie leveren door uw zonnepanelen dan u zelf gebruikt. Deze energie wordt terug geleverd aan het stroomnet en verrekend met u. Dit wordt salderen genoemd.

Wat gaat er veranderen in de salderingsregeling 2017 / 2020? EnergieWonen legt het uit

Wat is salderen?

Saldering, zoals opgenomen in de Elektriciteitswet van 1998, is eenvoudig gezegd het terug leveren van stroom aan de energieleverancier tegen een bepaalde vergoeding. Uw energierekening vermeld het aantal kWh dat u hebt verbruikt. Maar doordat u zonnepanelen hebt zijn er perioden dat u meer energie levert dan dat u zelf verbruikt. Gelukkig gaat deze opgewekte energie niet verloren, dit kan worden terug geleverd aan het stroomnet. Uw terug-geleverde elektriciteit wordt geregistreerd bij uw energieleverancier. Van uw verbruikte stroom in kWh wordt als vergoeding de energie die u terug hebt geleverd aan het stroomnet afgetrokken. De naam van deze som wordt salderen genoemd. Daarmee scheelt dit in de kosten van uw energierekening.

Lees hier meer over het salderen van zonnepanelen

Hoe werkt salderen?

  • Stroom opwekken en direct verbruiken. Wanneer u stroom opwekt door zonnepanelen, en diverse apparaten gebruikt wordt de stroom die u opwekt direct gebruikt door de apparaten in uw huis. Dit is dus zonder tussenkomst van het elektriciteitsnet. Deze stroom wordt direct naar de apparaten gestuurd en wordt dus niet geregistreerd op de elektriciteitsmeter. Deze opgewekte elektriciteit ziet u dan ook niet terug op de elektriciteitsrekening.
  • Wekt u meer stroom op dan u verbruikt? Als u stroom opwekt maar het niet direct gebruikt, wordt deze elektriciteit terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Daarin zijn twee mogelijkheden. U levert jaarlijks minder dan u netto afneemt, dit zorgt er voor dat uw jaarlijkse netto verbruik verrekend wordt met de elektriciteit die u terug levert. Het is ook mogelijk dat u meer elektriciteit levert dan dat u verbruikt. Dan ontvangt u voor uw overschot aan geleverde elektriciteit een ‘terugleververgoeding’.
Wilt u direct advies of een gratis offerte aanvragen?Gratis persoonlijk advies

Salderingsregeling zonnepanelen 2017

In 2017 hoeven we ons nog geen zorgen te maken over de salderingsregelingen. Een aantal jaren geleden is er een discussie losgebarsten rond salderen. In 2014 gaf minister Kamp aan dat het kabinet de salderingsregeling onder de loep neemt. Hier werd destijds besproken wat er de komende 4 jaar moet gebeuren. De vrees was destijds dat dit in 2017 direct zou stoppen. Dit is niet het geval. De salderingsregeling in 2017 blijft bestaan tot 2021. Vanaf dat moment worden er stappen ondernomen. Tussen 2017 en 2021 kan de energie die teveel is opgevangen gesaldeerd worden.

Salderen van zonnepanelen vanaf 2021

Vanaf 2021 wil het kabinet de salderingsregeling voor duurzame energie versoberen (waar bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens onder vallen). Dat kan een nadelig gevolg hebben op de lange termijn voor een investering. Hier hangt een voorwaarde aan vast; namelijk de zogenoemde ‘slimme meters’. Deze digitale energiemeters houden bij wat er verbruikt en opgewekt wordt. De netbeheerder kan deze digitale meter op afstand uitlezen om zo uw meterstand bij te houden en te verrekenen.

Het versoberen van de salderingsregeling is onderdeel van het Belastingplan 2014. Kamp liet wel weten dat de collectieve opwek van duurzame energie gestimuleerd zal blijven worden. De regeling die opgenomen is in het Energieakkoord zorgt er voor dat collectieve opwek van duurzame energie zorgt voor ene korting op de energiebelasting. Deze ligt lager dan de huidige salderingsregeling. Maar deze regeling zorgt er wel voor dat je een voordeel van 7,5 cent hebt per kWh.

De toekomst van zonnepanelen salderen

Gelukkig zal de salderingsregeling niet heel snel verdwijnen. Deze blijft in elk geval tot 2021 bestaan. Wel pleit minister Kamp voor een aanpassing in de salderingsregeling. De regeling is relatief duur per bespaarde kWh en het houdt de ontwikkelingen tegen van nieuwe innovatieve energiesystemen.

Wanneer het na 2021 afgeschaft of aangepast is zal er naar verwachtingen een overgangsregeling worden getroffen voor de huishoudens die reeds hebben geïnvesteerd in een zonnepaneleninstallatie. Zonnepanelen blijven een goede investering, het blijft na 2021 namelijk ook elektriciteit voor u opwekken. Hiervan kunt u minstens 25 jaar na aanschaf van profiteren en mogelijk zelfs uw energiebehoefte volledig mee voorzien.