Salderingsregeling zonnepanelen

elektriciteitsnet

Terug naar overzicht

 Duurzame energie wekt u op met zonnepanelen. Zelf gebruikt u het meeste van deze opgewekte energie. Wanneer u niet voldoende eigen energie opwekt om in uw behoefte te voorzien, dan vult u dit aan uit het stroomnet via uw energieleverancier. Maar u kunt ook meer energie leveren door uw zonnepanelen dan u zelf gebruikt. Deze energie wordt terug geleverd aan het stroomnet en verrekend met uw afgenomen elektriciteit. Dit wordt salderen of ook wel terugleververgoeding genoemd.

Wat is salderen?

Saldering, zoals opgenomen in de Elektriciteitswet van 1998, is eenvoudig gezegd het terug leveren van stroom aan de energieleverancier tegen een bepaalde vergoeding. Uw energierekening vermeld het aantal kWh dat u hebt verbruikt. Maar doordat u zonnepanelen hebt zijn er perioden dat u meer energie levert dan dat u zelf verbruikt.

Gelukkig gaat deze opgewekte energie niet verloren, dit kan worden terug geleverd aan het stroomnet. Uw terug-geleverde elektriciteit wordt geregistreerd bij uw energieleverancier. Van uw verbruikte stroom in kWh wordt als vergoeding de energie die u terug hebt geleverd aan het stroomnet afgetrokken. De naam van deze som wordt salderen genoemd. Daarmee scheelt dit in de kosten van uw energierekening. De huidige salderingsregeling blijft tot eind 2022 bestaan.

Hoe werkt salderen?

  • Stroom opwekken en direct verbruiken. Wanneer u stroom opwekt met zonnepanelen, en deze stroom direct gebruikt voor de apparaten in uw huis. Dit is dus zonder tussenkomst van het elektriciteitsnet. Deze stroom wordt direct naar de apparaten gestuurd en wordt dus niet geregistreerd op de elektriciteitsmeter. Deze opgewekte elektriciteit ziet u dan ook niet terug op de elektriciteitsrekening. Wel kunt u deze opgewekte elektriciteit zien in de monitoringsapp van uw omvormer.
  • Wekt u meer stroom op dan u verbruikt?  Als u stroom opwekt maar het niet direct gebruikt, wordt deze elektriciteit terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Daarin zijn twee mogelijkheden. U levert jaarlijks minder dan u netto afneemt, dit zorgt er voor dat uw jaarlijkse netto verbruik verrekend wordt met de elektriciteit die u terug levert. Het is ook mogelijk dat u meer elektriciteit levert dan dat u verbruikt. Dan ontvangt u voor uw overschot aan geleverde elektriciteit een ‘terugleververgoeding’. Het tarief van deze terugleververgoeding wordt door uw energieleverancier bepaald en betaald. 

Wat gebeurt er met de salderingsregeling na 2023?

De minister heeft een wetsvoorstel ingediend om de salderingsregeling tussen 2023 en 2030 af te bouwen. Gedurende deze periode ontvangt u nog steeds voordeel op uw energiebelastingen. Indien de Tweede Kamer instemt met het wetsvoorstel, zal het voordeel vanaf 2023 per jaar met 9% afnemen, en is het rond 2030 afgebouwd tot circa 28%. In 2031 daalt het verder tot 0. Dit geldt zowel voor mensen die al zonnepanelen hebben als toekomstige zonnepanelen bezitters. U blijft uiteraard nog wel een vergoeding ontvangen voor het terugleveren van de door uw zonnepanelen opgewekte stroom.

Lees meer over de salderingsregeling zonnepanelen op de website van Milieu Centraal, of laat u informeren door een van onze experts tijdens een vrijblijvend adviesgesprek.

 

Terug naar overzicht

Meer weten over de salderingsregeling?

Onze expert kan u tijdens een vrijblijvend adviesgesprek vertellen wat de beste oplossing is voor uw situatie.

Vraag een gesprek aan

Meer weten over de salderingsregeling?

Onze expert kan u tijdens een vrijblijvend adviesgesprek vertellen wat de beste oplossing is voor uw situatie.

Vraag een gesprek aan