• Vragen? Bel ons: 088 55 66 770

 • Nu geopend (tot 21:00)
 • Jacqueline, Manager Klantenservice

Direct persoonlijk advies?

Salderen van zonne-energie

Er is ons in de loop der jaren wel duidelijk geworden dat als er ergens misverstanden over bestaan deze bestaan rondom het fenomeen “Salderen”.

Wilt u meer weten over de salderingsregelingen in 2017 en de toekomst? Klik hier.

Om u enige duidelijkheid te verschaffen volgt onderstaand uitleg.

LAATSTE NIEUWS:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Terugleversubsidie i.p.v. salderen, wat betekent dit?

Minister Wiebes heeft op vrijdag 15 juni 2018 zijn plannen bekend gemaakt voor de vervanging van de salderingsregeling aan de tweede kamer.

Nu is het zo dat alle stroom die u opwekt en niet zelf verbruikt wordt terug geleverd aan het stroomnet. U ontvangt hiervoor niet alleen de kosten van de stroom terug (rond de 8 cent) maar ook de belasting (11 tot 12 cent) over die terug geleverde stroom. Daar wringt een beetje de schoen voor de minister want met de huidige groei van zonnepanelen wordt de salderingsregeling steeds duurder.

Vanaf 2021 komt er een terugleversubsidie die het belastingdeel van de terug geleverde stroom gaat vervangen. U ontvangt dus nog steeds de 8 cent van de stroomkosten van uw energieleverancier terug maar in plaats van 12 cent belasting per kWh over de terug geleverde stroom krijgt u straks nog maar wellicht nog maar 7 cent terug. Tenminste als uw subsidieaanvraag wordt toegekend. Mocht dat overigens niet zo zijn dan kunt u het jaar daarop de subsidie opnieuw aanvragen maar kan het terug te ontvangen subsidiebedrag per kWh natuurlijk lager zijn.

De minister verwacht dat er tot 2030 6 GigaWatt op daken van huishoudens wordt geplaatst (momenteel is ruim 1 GigaWatt geinstalleerd). Hieruit valt op te maken dat er rekening wordt gehouden met een aanhoudende groei en er dus voldoende budget zal zijn.

Voor bestaande bezitters (consumenten die een systeem hebben laten installeren vóór 31-12-2019) van zonnepanelen komt er een soepele overgang zo heeft de minister laten weten (lees: waarschijnlijk voorrang bij de toewijzing van de subsidieaanvraag) omdat die ook moeten kunnen rekenen op een acceptabele terugverdientijd van 7 jaar.

Huidige bezitters van zonnepanelen en mensen die een systeem hebben dat geplaatst is voordat de subsidie ingaat lijken spekkoper in deze huidige wijziging.

De minister heeft toegezegd dat er voor de zomer een uitgebreide toelichting komt hoe de regeling precies wordt uitgewerkt. De solarbranche is vooralsnog blij dat de saldering niet wordt afgeschaft maar er een vervanger is gekomen die de wens om duurzaam te worden volop ondersteund.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Salderen is het verrekenen van uw terug geleverde kWh in een bepaalde periode met uw afgenomen kWh in dezelfde periode. Dit betekent dus dat de kWh die u direct tijdens het opwekken verbruikt hier niet in meegenomen worden.

Salderen van zonne energie uitgelegd door onze experts | EnergieWonen

Als uw zonnepanelen energie opwekken gaat de stroom vanaf de omvormer naar de meterkast. Eerst komt het langs de zekering van de groep waarop de omvormer is aangesloten, vervolgens komt het achter die zekering vrij om te gebruiken door de groepen van de woonkamer, keuken etc. Als op het moment dat uw zonnepanelen stroom opwekken er in de woonkamer vraag is naar stroom (bijvoorbeeld een lamp, tv, computer) dan zal de opgewekte zonnestroom door deze apparaten worden verbruikt.

Het is nu wel zo dat de stroom die verbruikt is niet van buiten de woning komt en dus niet langs de meter is gegaan. Feitelijk is de stroom die verbruikt is dus opgewekt door de zonnepanelen en heeft u deze stroom niet hoeven in te kopen.

Wat gebeurt er met salderen?

Op het moment dat uw zonnepanelen meer opwekken dan u verbruikt wordt de overtollige stroom die door de zonnepanelen wordt opgewekt direct terug het net op gestuurd.

Het gevolg hiervan is dat de meter terugdraait of registreert dat er wordt teruggeleverd. Deze stroom gebruiken we om te salderen.

De kWh die binnen deze regels vallen worden dus verrekend met uw verbruik tegen de dezelfde prijs (inclusief energiebelasting en BTW) die u er normaal voor moet betalen.

Per 1 juli 2013 mag u wettelijk onbeperkt salderen.

Er zijn bij het opwekken van zonnestroom 3 situaties mogelijk:

 1. U wekt minder kWh op dan dat u op dat moment verbruikt en u moet dus op hetzelfde moment ook nog (gedeeltelijk) afnemen van uw leverancier.
 2. U wekt precies evenveel kWh op als u dat moment verbruikt en uw meter staat stil.
 3. U wekt meer kWh op dan dat u op dat moment verbruikt en u levert (gedeeltelijk) terug aan uw energieleverancier.

Daarnaast zijn er drie (hoofd)soorten meters die u kunt hebben:

 1. De analoge draaischijfmeters met 1 of 2 (piek en dal) telwerken die ook wel Ferrarismeters genoemd worden.
 2. De analoge meters die geen teruglever telwerk hebben.
 3. De digitale meters die 0, 1, of 2 (piek en dal) teruglever telwerken hebben.

Bij iedere metersoort heeft u op een andere manier met de salderingsregel te maken en daarom behandelen we ze los van elkaar:

Ferrarismeters (met zichtbare draaischijf)

Bij een Ferrarismeter heeft u tijdens het opwekken van zonnestroom 3 situaties:

 1. Bij minder opwekken dan er op dat moment verbruikt wordt loopt uw meter (draaischijf) vooruit.
 2. Bij precies hetzelfde opwekken als dat er op dat moment verbruikt wordt staat uw meter (draaischijf) stil.
 3. Bij meer opwekken dan dat er op dat moment verbruikt wordt loopt uw meter (draaischijf) achteruit.

Aandachtspunt hierbij is dat het telwerk aan het eind van het rekenjaar niet lager moet staan dan aan het begin omdat u voor het overschot maar een kleine vergoeding ontvangt.

Wilt u direct advies of een gratis offerte aanvragen?Gratis persoonlijk advies

Als u dus piek- en dalstroom heeft is het vaak verstandig om naar enkel tarief te gaan zodat u niet teveel teruglevert via uw piektelwerk (door de week) terwijl u nog ruimte op uw daltelwerk (weekend) heeft. U heeft namelijk voor zowel het piektarief als het daltarief een apart telwerk dat terug kan draaien.

Doordat er niet te zien is of de lagere stand door direct verbruik, bezuinigen of andere redenen veroorzaakt is heeft u ook niets te maken met de salderingsregel.

U kunt dus zoveel u wilt opwekken met uw systeem zolang het maar niet meer is dan u normaliter in een rekenjaar verbruikt.

Voorbeeld:

 • U verbruikt normaal in een jaar 9.000 kWh.
 • U heeft een systeem dat 8.000 kWh per jaar opwekt.
 • Als uw systeem minder oplevert dan u op dat moment verbruikt neemt u nog steeds stroom af en loopt de meter vooruit.
 • Als uw systeem precies oplevert wat u op dat moment verbruikt staat uw meter stil.
 • Als uw systeem meer oplevert dan u op dat moment verbruikt levert u stroom terug en loopt uw meter achteruit.
 • U krijgt dan van uw energieleverancier een rekening voor 1.000 kWh.
 • Er is dan niet te zien hoeveel direct verbruikt is of gesaldeerd moest worden...

Analoge meters (zonder draaischijf of teruglever telwerk)

Deze meters kunnen niet terugdraaien of uw teruglevering registreren en u kunt daar dus niet mee salderen. Deze meter moet u dan door uw netbeheerder laten vervangen. Dit kan via www.energieleveren.nl

Deze meters worden tegenwoordig altijd vervangen door een digitale meter.

Belangrijk is om bij het aanvragen van een andere meter te vermelden dat het een vervanging is in verband met het plaatsen van zonnepanelen, want anders plaatsen ze misschien een meter zonder teruglever telwerk!

Digitale meters

Bij een digitale meter zonder teruglever telwerk moet u een andere meter aanvragen (zie bovenstaande tekst over analoge meters).

Bij een digitale meter met 1 of 2 teruglever telwerken heeft u tijdens het opwekken van zonnestroom 3 situaties:

 1. Bij minder opwekken dan er op dat moment verbruikt wordt loopt uw afname telwerk op en staat uw teruglever telwerk stil.
 2. Bij precies hetzelfde opwekken als dat er op dat moment verbruikt wordt staat zowel uw afname telwerk als uw teruglever telwerk stil.
 3. Bij meer opwekken dan dat er op dat moment verbruikt wordt staat uw afname telwerk stil en loopt uw teruglever telwerk op.

Aandachtspunt hierbij is dat de stand van het teruglever telwerk aan het eind van het rekenjaar niet hoger moet zijn dan de stand van het afname telwerk omdat u voor het overschot maar een kleine vergoeding ontvangt.

Als u 1 teruglever telwerk heeft (dit is ook mogelijk als u 2 afname telwerken heeft met piek en dal stroom) is het belangrijk om naar enkeltarief te gaan omdat anders al uw terug geleverde kWh als eerste met uw daltarief verrekent wordt en het restant pas met het piektarief.

Als u 2 teruglever telwerken heeft is het ook verstandig om naar enkel tarief te gaan zodat u niet teveel teruglevert via uw piektelwerk (door de week) terwijl u nog ruimte op uw daltelwerk (weekend) heeft. U heeft namelijk voor zowel het piektarief als het daltarief een apart teruglever telwerk.

Voorbeeld:

 • U verbruikt normaal in een jaar 7.000 kWh.
 • U heeft een systeem dat 6.000 kWh per jaar opwekt.
 • Hiervan heeft u 1.500 kWh tijdens het opwekken direct verbruikt.
 • Uw afname telwerk is aan het eind van het jaar 5.500 kWh hoger (u nam meer af dan dat u op dat moment opwekte).
 • Uw teruglever telwerk is aan het eind van het jaar 4.500 kWh hoger (u wekte meer op dan dat u op dat moment verbruikte).
 • U krijgt dan van uw energieleverancier een rekening voor 5.500-4.500=1.000 kWh.
 • Er is dan 4.500 kWh gesaldeerd terwijl u 6.000 kWh heeft opgewekt.

Ervaring leert dat het gedeelte dat men direct gebruikt op het moment van opwekken afhankelijk is van teveel variabelen om er een sluitend percentage voor te geven. Het hangt vooral af van het percentage van uw jaarverbruik dat uw systeem kan opwekken en van de hoeveelheid verbruikers die u bij daglicht aan heeft staan. Denk hierbij aan vijverpompen, computers, (af)wasmachines, drogers, etc.

Voor meer actuele informatie over salderen in 2017 en de toekomst, klik hier.

Vertel uw netbeheerder en stroomleverancier altijd dat u zonnepanelen geplaatst heeft.

Wilt u direct advies of een gratis offerte aanvragen?Gratis persoonlijk advies