Duurzame energie in Nederland

Duurzame energie

Terug naar overzicht

Duurzame energie is een term voor energie in verschillende vormen; hernieuwbare energie, schone energie, groene stroom, alternatieve energie. Met duurzame energie is het mogelijk om elektriciteit en warmte op te wekken. Er zijn veel oplossingen om milieubewust om te gaan met energie en onze leefomgeving te sparen. We leggen u graag uit wat wij de beste oplossingen vinden.

Duurzame energie; een noodzaak voor de toekomst

Echt duurzaam is energie pas als iedereen onbeperkt beschikt over schone energie. Door ons nu bezig te houden met de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie in plaats van het gebruik van fossiele brandstof, maken we de wereld beter voor toekomstige generaties.

Er bestaan inmiddels al veel verschillende vormen van duurzame energie. Het meest gangbaar zijn zonne-energie, windenergie, waterkracht en biomassa. Mogelijk zal in de toekomst ook waterstof een alternatief worden voor fossiele brandstof.

Overstappen op schone energie

Het is een feit dat we niet onbeperkt meer kunnen beschikken over fossiele brandstoffen (oliën, de steenkoolcentrales, aardgas, de kerncentrales). Met ons huidige gebruik kunnen we daar nog ruim 200 jaar op rekenen. Er is dus een grote noodzaak om alternatieve manieren voor energieopwekking te verkennen. Het is nu de tijd om duurzaam te gaan leven en om steeds meer een duurzame vorm van energie te gaan gebruiken. Nu maakt slechts 8,6% van de huishoudens in Nederland een verschil door te vertrouwen op hernieuwbare energie.

In 2014 is in het Energieakkoord de ambitie vastgelegd om in 2020 14 procent van de energie in Nederland duurzaam te produceren. Gezien de teller nu op 8,6 procent staat, is er nog een lange weg te gaan.

Voordelen van duurzame energie

  • Positieve invloed op het behoud van het milieu. Minder vervuiling van de aarde dan bij gebruik van fossiele brandstoffen.
  • Lagere kosten voor uw energieverbruik. Zonnepanelen leveren de stroom voor uw huishouden.
  • Meer duurzame energie betekent minder verbruik van beperkt beschikbare fossiele brandstoffen.
  • Zelf energie opwekken maakt u onafhankelijk van energieleveranciers.
  • Minimale uitstoot van stoffen die slecht zijn voor onze gezondheid.

Duurzame energie in Nederland

Vanaf 1973 zoeken we in Nederland naar alternatieven voor het opwekken van energie. Niet langer gebruikmaken van fossiele brandstoffen, maar juist kiezen voor bronnen die duurzame energie opleveren, zoals zon, wind en water. Dat is waar we naartoe willen. Een volgende stap is het ontdekken van energie door biomassa, aardwarmte en bodemwarmte.

Is duurzame energie wel zo duurzaam?

Vooral over het opwekken van energie uit biomassa en aardwarmte bestaat nogal wat discussie. Die discussie gaat vooral over de herkomst van biomassa en de verwerking ervan. Maar ook over de kosten voor het ophalen van aardwarmte, die aanzienlijk hoger zijn dan de opbrengst. Deze weerstand bestaat echter niet bij zonnepanelen. Zonne-energie is van de schoonste soort. De overheid stimuleert daarom dan ook het plaatsen van zonnepanelen door onder andere subsidieregelingen en BTW teruggave.

Subsidieregelingen voor financiering

Anno 2020 geeft de Rijksoverheid geen aankoopsubsidie meer voor de aanschaf van zonnepanelen, maar het is nog wel mogelijk om de BTW over je investering terug te vragen. Dit kan al met al een aardig bedrag zijn. Daarnaast zijn er zijn nog verschillende andere mogelijkheden die zonnepanelen kopen nog steeds zeer aantrekkelijk maken. Sommige lokale overheden bieden subsidieregelingen of voordelige leningen. Kijk op energiesubsidiewijzer voor een overzicht van alle lokale regelingen.Terug naar overzicht

Ook investeren in zonnepanelen?

Maak dan snel een afspraak met een zonnepanelen expert van EnergieWonen voor een vrijblijvend advies.

Vraag een gesprek aan

Ook investeren in zonnepanelen?

Maak dan snel een afspraak met een zonnepanelen expert van EnergieWonen voor een vrijblijvend advies.

Vraag een gesprek aan